top of page

Onze expertises in brandwerende oplossingen

Sinds de branden in Volendam, Enschede en Schiphol worden organisaties en bedrijven zich steeds meer bewust van het belang van brandpreventie. Hoewel brand nooit volledig is uit te bannen, kunnen risico’s wel worden beperkt. Linisol Bouw Support helpt hierbij door het leveren van bouwkundige brandwerende oplossingen.

Compartimering

Brandcompartimenten zijn de optelsom van brandwerende wanden, plafonds, deuren en  doorvoeringen, gevuld met technische installaties, zoals leidingen en buizen van sanitair, verwarming, kanalen van ventilatiesystemen en elektra- en datakabels. Omdat zulke installaties de compartimenten vaak doorboren, vormen ze vaak een bedreiging voor de brandwerendheid. Daarom moeten ze worden beveiligd tegen brandoverslag. Linisol Bouw Support maakt compartimenten, constructies en systemen (weer) brandveilig conform hedendaagse eisen.

Verschil tussen brandpreventie en brandwering 

Omdat wij deze begrippen vaak gebruiken volgen hier nogmaals de definities van Brandpreventie en Brandwering.

Wij werken volgens een 4  stappenplan 

Onze jarenlange expertise en ervaring heeft geleid tot een 4 stappenplan. Lees meer over deze heldere aanpak.

Projectdossier 

Wilt u duidelijkheid over uw uitgevoerde brandpreventie en brandwering?

 Logboek 

Linisol Bouw Support biedt dit logboek in appvorm aan. Lees meer ...

Waarom kiezen voor Linisol Bouw Support? 

  • Wij bieden u een compleet assortiment.

  • De uitvoering verloopt snel, flexibel en veilig (VCA**).

  • Wij verhogen aantoonbaar de brandveiligheid met geteste constructies.

  • Ons opgeleide personeel wordt continu bijgeschoold.

bottom of page