Linisol Bouwsupport

Brandwerende oplossingen

Sinds de branden in Volendam, Enschede en Schiphol worden organisaties en bedrijven zich steeds meer bewust van het belang van brandpreventie. Hoewel brand nooit volledig is uit te bannen, kunnen risico’s wel worden beperkt. Linisol Bouw Support helpt hierbij door het leveren van bouwkundige brandwerende oplossingen.

Compartimering

Brandcompartimenten zijn de optelsom van brandwerende wanden, plafonds, deuren en  doorvoeringen, gevuld met technische installaties, zoals leidingen en buizen van sanitair, verwarming, kanalen van ventilatiesystemen en elektra- en datakabels. Omdat zulke installaties de compartimenten vaak doorboren, vormen ze vaak een bedreiging voor de brandwerendheid. Daarom moeten ze worden beveiligd tegen brandoverslag. Linisol Bouw Support maakt compartimenten, constructies en systemen (weer) brandveilig conform hedendaagse eisen.

Wij werken volgens een 4 stappenplan

Weten of uw pand aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid voldoet? Of hoe u de verspreiding van vuur kunt beheersen? Via de bouwconstructie kunnen maatregelen worden getroffen die voorkomen dat een brand snel om zich heen slaat. Linisol Bouw Support is gespecialiseerd in advies en installatie van brandwerende oplossingen in de constructie van uw pand.

Wij werken vanuit een 4 stappenplan:

 • Inspecteren
 • Adviseren
 • Brandwerend afdichten
 • Beheren en onderhouden

Een belangrijk voordeel van Linisol Bouw Support  is een aanspreekpunt op gebied van Brandveiligheid. U ontvangt deskundig advies op basis van knelpunten en gebreken die wij aantreffen middels een gebouwen scan. Naar aanleiding van deze gebreken komen wij met oplossingen en adviseren u in het realiseren van de brandwerende voorzieningen.

Verschil tussen brandpreventie en brandwering

Brandpreventie

Zorgen dat de kans op uitbraak brand aanzienlijk verminderd wordt (b.v. keuze in gebruik bouw materialen, compartimentering etc.) met andere woorden het voorkomen van een brand.

Brandwering

Wanneer er toch brand uitbreekt is het van belang verspreiding van rook en vuur tegen te gaan. Brand is niet meer te voorkomen, maar kan wel beperkt worden m.b.v. brandwerende producten (afdichten doorvoeringen, sparingen en naden) Om een gebouw of ruimte brandwerend te maken, dicht Linisol Bouw Support alle type doorvoeren, sparingen en naden af. Op deze manier krijgt vuur geen kans zich te verspreiden en waarborgen wij de brandveiligheid. Wij plaatsen ook brandwerende wanden, deuren en beglazing.

Projectdossier

Wilt u duidelijkheid over uw uitgevoerde brandpreventie en brandwering? Wij bieden u:

Een projectdossier (hardkopie en/of digitaal) met de volgende inhoud:

 • Een logboek waarin alle tekeningen, afdichtingen met foto, hun locatie en nummering staat beschreven
 • Iedere afdichting krijgt een uniek nummer middels QR codering
 • Mutaties en doorbraken zijn middels de QR codes door iedere beheerder of installateur te melden

Voordeel van projectdossier is u heeft inzicht in alle uitgevoerde werkzaamheden en u voldoet aan de zorgplicht voor brandwerende scheidingen conform bouwbesluit

Logboek

Linisol Bouw Support zorgt niet alleen voor de uitvoering van bouwkundige brandpreventie; wij overhandigen de opdrachtgever ook een compleet logboek over de genomen maatregelen. In dit logboek zijn alle geleverde producten en uitgevoerde werkzaamheden beschreven. Zo kunnen de controlerende instanties in één oogopslag het applicatieproces en het eindresultaat beoordelen. Linisol Bouw Support biedt dit logboek in appvorm aan. Tezamen met een eventueel onderhoudscontract, zult u te allen tijde tijdens een inspectie kunnen aantonen adequaat beheer te voeren.

Waarom kiezen voor Linisol Bouw Support?
 • Wij bieden u een compleet assortiment;
 • De uitvoering verloopt snel, flexibel en veilig (VCA**);
 • Wij verhogen aantoonbaar de brandveiligheid met geteste constructies;
 • Ons opgeleide personeel wordt continu bijgeschoold;