Linisol Asbestsanering

Ons advies

Asbestsanering dient veilig en vakkundig te gebeuren. Asbest is immers gevaarlijk materiaal, met de nodige risico's voor de gezondheid van uw mensen. Saneren is echter aan regels gebonden en brengt de nodige kosten met zich mee. Linisol Milieutechniek heeft daarom voor u enkele veelgestelde vragen over asbest en asbestsanering op een rijtje gezet.

 1. Is asbest gevaarlijk?

  Ja, asbest is gevaarlijk, vooral wanneer het materiaal kapot gemaakt wordt en er vezels vrijkomen. Deze vezels zijn kankerverwekkend. Met name bij bouwwerkzaamheden loopt u daarom risico als er asbest in uw pand zit. Het zagen in een asbestplaat kan al voor problemen zorgen.

 2. Wat mag ik zelf doen?

  U mag zelf slechts een beperkte hoeveelheid asbest verwijderen. Dit mag alleen als u het materiaal niet beschadigt. Onder geen beding mogen er asbestvezels vrij komen. U mag niet meer dan 35 vierkante meter asbesthoudend materiaal zelf verwijderen. U bent verplicht om een sloopmelding te doen bij de gemeente als u asbest gaat verwijderen. Is er een risico dat asbestvezels vrijkomen? Dan moet u een gecertificeerd bedrijf zoals Linisol Milieutechniek het asbest laten verwijderen. Voor asbestverwijdering gelden er strikte regels. Deze regels staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012

  (Bron: Rijksoverheid)

 3. In welke materialen zit asbest?

  Er bestaan twee groepen asbest: hechtgebonden asbest en niet-hechtgebonden asbest. Hechtgebonden noemen we asbestmaterialen waarbij de vezels in het materiaal verankerd zitten. Hechtgebonden materialen bevatten over het algemeen veel cement, lijm of kunststof. De kans op het vrijkomen van asbestvezels in de lucht is hierdoor klein. Als deze materialen niet worden kapot gemaakt, is het risico op inademing van de vezels erg gering.

  Hechtgebonden asbest zit onder andere in:

  • Golfplaat (daken schuren, stallen, loodsen)
  • Asbestplaat (dakbeschot, gevels, en schoorstenen)
  • Asbestplaat met coating (buitengevel en galerij van flats)
  • Vinyltegels (keuken en toilet)
  • Asbestboard (aftimmering van kasten)
  • Schoorsteen luchtkanaal (kachelachterplaat, cv-instalaties en ventilatiekanaal)
  • Riolering, gas en waterleiding (verwerkt in toilet en alle afvoeringen van woning)
  • Imitatiemarmer (vensterbanken)
  • Dakleien (daken)

  Niet-hechtgebonden asbest is zacht materiaal dat makkelijk afbrokkelt. De vezels zitten niet of nauwelijks gebonden aan dragermateriaal. Hierdoor kunnen na verloop van tijd spontaan asbestvezels vrijkomen, bijvoorbeeld door aanraking of trillingen.

  Niet-hechtgebonden asbest zit verwerkt in:

  • Spuitasbest (leidingen, plafonds, staalconstrukties en dergelijke. Tot 1978 vooral toegepast in grote gebouwen)
  • Vinylvloerbedekking met asbesthoudende onderlaag (onder meer Novilon van voor 1980).
  • Kachelplaten
  • Plaasterisolatie
  • Afdichtingkoord
  • Huishoudelijke apparaten.
 4. Heeft mijn bedrijf asbestbeleid nodig?

  Dat ligt eraan. Als werkgever heeft u verplichtingen, wanneer uw medewerkers worden blootgesteld aan asbest. In dat geval dient u de werkplek af te zetten en een asbestinventarisatie te laten uitvoeren. Op het moment dat dit geen risico's oplevert, kunt u het asbest laten zitten, maar moet u wél een asbestbeheersplan opstellen.

  (Bron: Rijksoverheid)

 5. Waarom is asbestsanering zo duur?

  Hoewel het saneren van asbest op het eerste oog eenvoudig is - het gaat tenslotte om het verwijderen van platen - zijn er toch hoge kosten mee gemoeid. Dit heeft vooral met de strenge wet- en regelgeving te maken, om asbestsanering in Nederland zo veilig en vakkundig te laten verlopen. Hieronder enkele redenen die ervoor zorgen dat asbestsanering niet goedkoop is:

  Certificering

  Linisol Milieutechniek is SC-530 gecertificeerd, hét belangrijkste certificaat voor asbestverwijderaars. Naleving van dit certificaat wordt verzorgd door een onafhankelijk partij. Op het gebied van asbest zijn er drie bedrijven in Nederland die dit doen. Zij bezoeken, afhankelijk van het aantal projecten dat een saneerder op jaarbasis doet, minimaal 6 keer per jaar een project en doen daarnaast eenmaal per jaar nog een audit op kantoor. Het niet naleven van alle regels resulteert voor een asbestsaneerder vaak in erg hoge boetes. In extreme gevallen kan het een saneerder zelfs zijn certificaat kosten.

  Asbestinventarisatie

  Voordat een saneringsproject kan starten, wordt er eerst een asbestinventarisatierapport opgesteld. Dit wordt door een andere partij gedaan dan de saneerder zelf. Een saneerder mag binnen hetzelfde bedrijf waar hij aan de slag gaat om te saneren, geen inventarisaties doen. Een partij die zo'n inventarisatie verzorgt, moet beschikken over een zogenaamd SC-540-certificaat.

  Veiligheidseisen

  Veiligheid is een groot goed als het gaat om asbestsanering. Voor het verwijderen van asbest gebruiken onze medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit zijn o.a. witte overalls en volgelaatsmaskers met aanblaasunits, die de lucht filteren zodat ze schone lucht inademen. Na iedere dienst moeten de asbestsaneerders een doucheprocedure volgen waarbij ze hun wegwerpkleding uitdoen, zich helemaal douchen en hun beschermingsmiddelen schoonmaken. Hiervoor wordt de deco-unit gebruikt; een soort mobiele douchewagen. Alle persoonlijke beschermingsmiddelen worden regelmatig gekeurd. Daarnaast ondergaan alle medewerkers periodiek een medische test.

  Afronding

  Als het saneren heeft plaatsgevonden, wordt het project ter afronding gecontroleerd. Hierbij wordt gekeken of inderdaad al het asbest is verwijderd. Ook hiervoor moet een onafhankelijke partij worden ingeschakeld, die is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie. Als alles in orde is, zal deze partij het project officieel vrijgeven. Al het gesaneerde asbest moet dubbel en luchtdicht verpakt worden. Vaak worden golfplaten in een container gedaan, waar een grote speciale asbestzak in zit. Er moet precies vastgelegd worden wie het asbest afvoert én waar naartoe. Ook de stortplaats moet namelijk gecertificeerd zijn om het asbest te mogen verwerken. De kosten voor het afvoeren en storten van asbest zijn behoorlijk hoog.

 6. Bestaan er subsidies voor het verwijderen van asbestsanering?

  Ja, voor het verwijderen van asbest zijn er subsidieregelingen beschikbaar. Als bedrijf kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken (http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken). Deze geldt sinds 1 januari 2016. De regeling is voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Hiervoor dient u wel het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS) te gebruiken.

 7. Moet ik echt meteen het asbest laten verwijderen? Of kan ik nog wachten?

  Nee, niet meteen. Echter, vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland bij wet verboden. Hoe eerder u bent, hoe beter het is. Voor uzelf én voor uw omgeving. Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals daken met golfplaten en dakleien. Het verbod geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Het verbod draait overigens alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om deze elementen meteen mee nemen bij een sanering.

 8. Mijn vraag heb ik nog niet kunnen terugvinden Kan ik Linisol Milieutechniek contacteren?

  Jazeker, wij helpen u graag met al uw vragen over asbestsanering. Bel ons voor een vrijblijvend advies +31 (0)45 524 50 39.

 

Linisol Milieutechniek heeft jarenlang, vakkundige ervaring op het gebied van asbestsanering. We zijn volledig gecertificeerd en zorgen voor een veilige verwijdering en verwerking. Onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en ontzorgen u volledig.